Kurt'un yuvasina giren çakalin,
akibeti parçalanmaktir !


AYYILDIZ TİM.

Türkler ile Dost Ol | Düsman olma
Be friendly with the Turks | Don't be an enemy..

ZULÜM iLE ABAD OLANIN
AKIBETi BERBAD OLUR!..

Mazluma bu dünyayi Cehennem eyleyenlere
Bizde bu dünyayi dar ederiz!...

Zulmün OLDUGU HER YERDEYiZ
HADDiNiZi BiLiN!...

HACKED
SELOCX44!...

NE MUTLU
TÜRK'ÜM
DiYENE!..


| SELOCX44 |
AYYILDIZ TİM SELOCX44